top of page

Yönetim Sistemleri

MDS Eğitim ve Danışmanlık kurumunuzun kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmeniz, kontrol edebilmeniz ve değerlerinizin korunabilmesi için uluslararası standartların klavuzluğunda aşağıdaki hizmetleri vermektedir;

  • danışmanlık

  • eğitim

  • denetim

Entegre Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi'nin aynı anda kurulmasıdır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27000)

İşletmenize özel çözümlerle ve standard prensiplerine uygun olarak bilgi güvenliği sisteminizi kurmaktayız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001)

Ürün, süreç, sistem ve hizmetlerinizin, her türlü ulusal, uluslararası standart ve mevzuata ya da müşteriniz tarafından belirlenen standartlara uygun olduğunu sizin adınıza incelemekteyiz.

Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001)

Çevre Yönetim Sisteminin (ÇYS) amacı, kuruluşların çevresel etkilerini yönetebilmelerine olanak sağlamak için temel bir yapı sağlamaktır. ÇYS uygulayıcı kuruluş, çevre ile ilgili yasal ve sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmekte ve ÇYS’ kendisine sağlayacağı faydalardan yararlanabilmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9000)

Kalite Yönetim Sistemi (KYS), üretici firmanın, müşterileri, ilgili yasal düzenlemeler ve kendisi tarafından belirlenen ürüne ait özelliklere uygun ürünleri üretebilmesi ve bunun sürekliliğin sağlanmasını amacıyla oluşturulan düzenlemeler bütünüdür.

Uzmanlıklarımız
bottom of page