top of page

IMDG Kod

MDS Eğitim ve Danışmanlık kurumunuzun kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilmeniz, kontrol edebilmeniz ve değerlerinizin korunabilmesi için IMDG Kod klavuzluğunda aşağıdaki hizmetleri vermektedir;

 • danışmanlık

 • eğitim

 • denetim

Tehlikeli Yük Kodu Sınıfları
 • Sınıf 1 kategorisindeki yükler, patlayıcı madde ve eşyalardır..

 • Sınıf 2 kategorisindeki maddeler gazlardır.

 • Sınıf 3 parlama noktası 61 C’nin altında olan alev alabilen sıvılar, hassasiyeti azaltılmış sıvı patlayıcıları da içerir.

 • Sınıf 4 yanıcı katılar

 • Sınıf 5 oksidize Maddeler ve Organik Peroksitleri içerir.

 • Sınıf 6 kategorisi zehirli ve bulaşıcı maddeleri kapsar.

 • Sınıf 7 kategorisi radyoaktif maddeleri içerir.

 • Sınıf 8 kategorisindekilerin tümü aşındırıcıdır.

 • Sınıf 9 muhtelif tehlikeli madde ve eşya grubudur.

Uzmanlıklarımız
bottom of page