top of page

Ortak Sağlık Güvenlik

MDS Eğitim ve Danışmanlık kurumunuzun ihtyacı olan iş sağlığı ve güvenliği alanlarında risklerinizi minimuma indirmeniz ve farkındalığınızı arttırabilmeniz için uluslararası standartların klavuzluğunda aşağıdaki hizmetleri vermektedir;

 • danışmanlık

 • eğitim

 • denetim

İş Güvenliği ve İlk Yardım Eğitimleri

​İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Ergonomi Eğitimi, Yangınla Mücadele ve Korunma Eğitimi, Kişisel Koruyucuların Seçim Standartları Doğru ve Etkin Kullanımı, Kimyasallarla Çalışmada İSG Eğitimi, Temel İlk Yardım Eğitimi, Tazeleme Eğitimi 

Acil Durum Planı

İş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak hazırlanan acil durum planı meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.

Risk Analizi

Risk Değerlendirmesi, sistematik   metotlarla  çalışma  ortamı, şartları ya da çevrede  var   olan  olası tehlikeleri   ve riskleri belirlemek ve  gerekli tedbirleri almak için yapılan   çalışmaların  bütünüdür. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim

 • Sağlık riskleri ve korunma

 • İş kazalarını önleme

 • Tehlikeli durum ve tehlikeli davranışları tanıma

 • Meslek hastalıkları

 • Genel, sağlık ve teknik konular

 
Ergonomi Eğitimi

 • Değişik çalışma koşullarında ergonomi ilkeleri

 • Ergonomi yönünden risklerin değerlendirilmesi ve risk kontrol yöntemleri

 • Vaka çalışmaları

 
Yangınla Mücadele ve Korunma Eğitimi

 • İşyerinde yangın risklerini tespite yönelik "saha çalışması"

 • Yangın riskleri ve kontrol

 • Yangında hareket tarzı

 • Acil ekipmanlarının doğru ullanımı ve tatbikat uygulaması

 
Kişisel Koruyucuların Seçim Standartları Doğru ve Etkin Kullanımı

 • Çalışma ortamında İSG tehlike kaynakları

 • Kişisel koruyucuların taşıması gerekli EN standartları ve özellikleri

 • Kişisel koruyucuların doğru ve etkin kullanımı

 
Kimyasallarla Çalışmada İSG Eğitimi

 • Çalışma ortamında tehlike kaynakları

 • Kimyasallara maruziyette yapılması gerekenler

Temel İlk Yardım Eğitimi

 • Genel ilk yardım bilgileri

 • İnsan vücudunu tanıma

 • Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi

 • Temel yaşam desteği

 • Kanamalarda ilk yardım

 • Yaralanmalarda ilk yardım

 • Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım

 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım

 • Bilinç bozukluklarında ilk yardım

 • Zehirlenmelerde ilk yardım

 • Hayvan ıssırıklarında ilk yardım

 • Göz, kulak ve buruna yabanı cisim kaçmasında ilk yardım

 • Boğulmalarda ilk yardım

 • Hasta/yaralı taşıma teknikleri

 
Tazeleme Eğitimi

Sertifikalı tüm ilk yardımcıların her üç yılda bir, bir günlük eğitime katılıp, sınava girmeleri ve sertifika sürelerini yenilemeleri zorunludur.

Uzmanlıklarımız
bottom of page