top of page

Kurumsallaşma

Başarılı olan aile şirketleri kadar pazardan yok olup gidenler de vardır. Gidenlerin ortak noktası aile bağlarının ya da aile modellerinin taşıdığı hatalardır. Bu kapsamda MDS Eğitim ve Danışmanlık kurumunuzun ihtyacı olan aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Kurumsallaşma Modülleri
  • Amaçlara Uygun Örgüt Yapısının Oluşturulması

  • İş Tanımlarının Hazırlanması

  • İç Yönetmeliklerin Oluşturulması

  • Yetki ve Sorumlulukların Tespiti

  • Aile Anayasası Oluşturma

  • Aile Yönetim İlişkilerinin Belirlenmesi

  • Aile Konseyi Oluşturma

  • Çatışma Yönetimi

  • Devir Planı

  • Hissedar Sözleşmesi Hazırlama

Uzmanlıklarımız
bottom of page